lưới chống muỗi

[Sản phẩm] Cửa lưới chống muỗi xếp – CNCM06

Thông tin chung: – Đây là mode sản phẩm dung chung cho cửa sổ và cửa đi lắp đặt trong khung và trên khung – Đặc điểm cửa này lắp được kích thước lớn , ray dưới nhỏ khoảng 1cm , thuận tiện cho việc đi lại – Độ thẩm mỹ cao , dễ dàng more »